KTO SME?

SME CENTRUM PRE VŠETKÝCH MLADÝCH ĽUDÍ DO 29 ROKOV, KTORÉ VZNIKLO VĎAKA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII EPIC A MESTU ZVOLEN V SPOLUPRÁCI S ĎALŠÍMI PARTNERMI ZO ŠTÁTNEHO, SÚKROMNÉHO AJ NEZISKOVÉHO SEKTORA. INICIATÍVA VZNIKLA Z PROJEKTU „ZÁRUKY PRE MLADÝCH ĽUDÍ NA MIESTNEJ ÚROVNI“ PODPORENEJ PROGRAMOM EURÓPSKEJ KOMISIE ERASMUS+. EXPERTNÝM PARTNEROM PROJEKTU BOLA SAMOSPRÁVA V MESTE TURKU VO FÍNSKU.

Pre viac info o projekte: epic-org.eu/zaruky-pre-mladych/
•zvyšovať informovanosť všetkých mladých ľudí o možnostiach vzdelávania, zamestnanosti, osobného rozvoja a participácie, predovšetkým v regióne.
•sprostredkovať a asistovať pri realizácií rôznych foriem podpory pre mladých ľudí zameraných na zlepšovanie dostupnosti informačných a konzultačných služieb a ich skvalitňovaní.
•iniciovať a ovplyvňovať spoluprácu medzi profesionálmi pracujúcimi a podporujúcimi mladých ľudí a mladými ľuďmi.
•poskytovať mladým ľuďom priestor pre participáciu a aktívne trávenie voľného času, ktoré zodpovedá im potrebám.

CIELE KONEKTU

domovksa stranka
uvod katka