KTO SME?

SME PORADENSKÉ CENTRUM PRE DETI A MLADÝCH ĽUDÍ DO 29 ROKOV, KTORÉ VZNIKLO VĎAKA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII EPIC A MESTU ZVOLEN V SPOLUPRÁCI S ĎALŠÍMI PARTNERMI ZO ŠTÁTNEHO, SÚKROMNÉHO AJ NEZISKOVÉHO SEKTORA.

•zvyšovať informovanosť všetkých mladých ľudí o možnostiach vzdelávania, zamestnanosti, osobného rozvoja a participácie, predovšetkým v regióne.
•sprostredkovať a asistovať pri realizácií rôznych foriem podpory pre mladých ľudí zameraných na zlepšovanie dostupnosti informačných a konzultačných služieb a ich skvalitňovaní.
•iniciovať a ovplyvňovať spoluprácu medzi profesionálmi pracujúcimi a podporujúcimi mladých ľudí a mladými ľuďmi.
•poskytovať mladým ľuďom priestor pre participáciu a aktívne trávenie voľného času, ktoré zodpovedá im potrebám.

CIELE KONEKTU

domovksa stranka
uvod katka