ČO ROBíME?

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ


•tematické podujatia v Konekte
•šírenie informácií a pomoc pri ich vyhľadávaní
•informácie a podpora mladým ľuďom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnením

SPROSTREDKOVANIE PODPORY/ KONZULTÁCIE/ ASISTENCIE

•študijné predpoklady alebo psychologická konzultácia s CPPPaP
•pre mladých so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnením s OZ Hans
•podporné programy pre nezamestnaných mladých ľudí alebo absolventov s ÚPSVaR
•konzultácia s kariérnym poradcom
•organizovanie podporných skupín (pre mladých ľudí, rodičov, odborníkov)
•konzultácia s odborníkom na návykové látky alebo iné nebezpečné situácie

INICIOVANIE SPOLUPRÁCE MEDZI ODBORNÍKMI

•výmena informácií
•bezodplatné poskytnutie neformálnych priestorov Konektu pre spoločné aktivity s mladými ľuďmi
•sieťovanie, spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami pracujúce s mladými ľuďmi

POSKYTOVANIE PRIESTORU PRE PARTICIPÁCIU MLADÝCH ĽUDÍ

•priestory Konektu poskytujeme mladým ľuďom pre usporiadanie vlastných aktivít
•Konekt je otvorený aj pre neorganizované stretnutia mladých ľudí
•zapojenie mladých do organizovania v Konekte