PRENÁJOM PRIESTOROV

PRIESTOR A VYBAVENIE

1x variabilná/priestornejšia miestnosť

Miestnosť je možné prispôsobiť podľa potreby: sedenie v kruhu / prednáškové sedenie / voľný priestor pre interaktívne alebo pohybové aktivity. V priestore je k dispozícií: 24 ks stoličiek, oddychová zóna (3x gauč + 2x kreslo) 3x veľký stôl (na tvorivé aktivity,písanie), polička pre vaše propagačné materiály, flipchartová tabuľa, rýchlovarná konvica, hrnčeky a poháre.

1x malá konzultačná miestnosť

Miestnosť je vhodná pre individuálne sedenia a menšie stretnutia (2-6 ľudí).

PODMIENKY PRENÁJMU

Priestory KONEKT-u ponúkame na využitie pre ďalšie organizácie, formálne aj neformálne skupiny, iniciatívy alebo jednotlivcov. Zámerom ich aktivít má byť podpora alebo práca s mladými ľuďmi alebo s osobami podporujúcimi mladých ľudí v ich vzdelávaní, osobnom rozvoji, zamestnanosti alebo zamestnateľnosti. Dôležitou požiadavkou pri posúdení žiadosti o prenájom je, aby misia organizácie a ciele aktivity/ podujatia/ pracovného stretnutia boli v súlade s vyššie spomenutou požiadavkou na zameranie činnosti.

Pri žiadosti o prenájom požadujeme tieto základné informácie

  • meno organizácie/ iniciatívy/ jednotlivca
  • základné informácie o organizácii/ iniciatíve (čím sa zaoberá)
  • téma, náplň podujatia
  • termín a čas podujatia
  • počet účastníkov/ odhad
  • informácie, či bude vyberané vstupné
  • informácia, či je podujatie otvorené, alebo uzavreté
  • kontaktné údaje osoby zodpovednej za prenájom a usporiadanie podujatia

Pokiaľ máte záujem o prenájom priestorov KONEKT-u pre účely zorganizovania aktivity, podujatia alebo pracovného stretnutia, prosíme kontaktujte koordinátorov na e-maile: konektzv@gmail.com alebo na tel. čísle: 0949 176 296 (Ela Klementová) alebo 0910 618 147 (Alena Trnková).

"POPLATOK" ZA PRENÁJOM PRIESTORU

Keďže sme neziskový priestor (a za podujatia si vstupné neúčtujeme), za to, že využijete priestory KONEKT-u pre svoje podujatie „účtujeme poplatok“ prinesenia ľubovoľného spotrebného materiálu na chod KONEKT-u (spýtajte sa koordinátora – napríklad čaj, káva, niečo pod zub, toaletný papier, čistiace prostriedky) alebo ľubovoľného finančného príspevku. Všetky tieto „poplatky“ budú slúžiť v konečnom dôsledku všetkým nám. Ak máte záujem o využívanie projektoru, požiadame vás o príspevok na spotrebu žiarovky podľa typu podujatia (5-20 eur/ deň).